Untitled Document

B E M U T A T K O Z Á S

III.

Saját beszámolója alapján Ásvány Györgynek „… olyan volt ez a hely, mint egy oázis.” Egyszerűség mindenfelé - az emberek saját kétkezi munkájukkal teremtik elő a mindennapi kenyérre valót és saját maguk felelősek felszereléseikért. A sokszínűséget az biztosította, hogy a halászok minden eszközt felhasználtak hajóik renoválásához.

Másik kedvenc helyszínként, ahonnan tapasztalatokat lehetett gyűjteni, Helszingör Luisiana partját említi a művész, mivel ott a szabadon álló pavilonokban többször rendeztek kiállítást nagy művészek munkáiból, többek közül Chagall képeiből.

Mire Ásvány György végre be tudott kapcsolódni az akkori festészeti kultúrába, már javában „dúlt az absztrakció. […] Most több mint ötven év elteltével azonban a fiatalabb generációk vissza akarnak térni a természetes ábrázoláshoz […] a sokkolásnak ma már vége van. A fiataloknál az irányadó törekvés ismét a természetesség…” állítja a vele történt beszélgetés alatt.

Ásvány György az évek során a komponálást választotta alkotói metódusául. A tárgyak teljesen hű visszaadása a vásznon nem annyira érdekes művészi kihívás, mint a hozzájuk fűződő élmények láthatóvá tétele. Ezekre az élményekre kell támaszkodni és kell összegző képeket létrehozni… A festmények lényege az esztétikailag is kellemes egybekomponálás, mivel bármilyen tárgy elhelyezhető a vásznon bármilyen pozícióban, csak a kép témájának megfelelően válogatni kell. A természethez közeli részletek egymáshoz képest való viszonya a vásznon alapozza meg az absztrakciót.